Svenska ICD- och Pacemakerregistret

Svenska ICD- och Pacemakerregistret är ett nationellt medicinskt kvalitetsregister. Registret startades 1989 på initiativ av Svenska Cardiologföreningen. Samtliga implanterande kliniker i Sverige rapporterar till registret som sammanställer kvartals- och årsrapporter över pacemakeranvändande i Sverige. Med hjälp av registret kan läkarna följa upp komplikationer och olika behandlingsmetoder inom pacemakervården. Syftet med Svenska ICD- och Pacemakerregistret är att öka patientsäkerheten och höja kvaliteten i vården.

Årligen görs omkring 5000 pacemakeroperationer i Sverige. I det nya Internetbaserade systemet som utvecklats kan läkaren via webbplatsen överföra uppgifter om pacemakeringrepp och patientstatus online. Läkaren kan därefter omedelbart jämföra den egna klinikens resultat med riksgenomsnittet. Kliniken kan dessutom jämföra sina resultat med den grupp av sjukhus som utför lika många ingrepp.

För ytterligare information, kontakta: